Sổ Chi Tiết Đầu Tư

Chúng tôi đưa ra các sổ chi tiết đầu tư thực tế để giúp các nhà đầu tư hiểu được chiến lược và hiệu quả hoạt động của Tập đoàn DA.Group.

DA.Group

Sổ chi tiết đầu tư DA.Group (PDF, 57.57 KB)

Tải xuống

Thu nhập cố định DA.Group (PDF, 57.57 KB)

Tải xuống

Báo cáo 2 quý năm 2020 (PDF, 57.57 KB)

Tải xuống

Dữ liệu ESG

Bảng ESG - 2020 (PDF, 57.57 KB)

Tải xuống

Bảng ESG - 2019 (PDF, 57.57 KB)

Tải xuống

Bảng ESG - 2018 (PDF, 57.57 KB)

Tải xuống

Nhận cập nhật thông tin đầu tư

Nếu bạn muốn nhận thông tin cổ đông và thông tin cập nhật từ DA.Group qua e-mail, vui lòng gửi tên và địa chỉ e-mail của bạn tới investor@dagroup.com.