Phát Triển Bền Vững

Mục đích không phải là một khẩu hiệu đơn thuần hoặc chiến dịch tiếp thị. Đó là lý do cơ bản của công ty – những gì chúng tôi làm hàng ngày để tạo ra giá trị cho các bên liên quan. Mục đích không phải là để theo đuổi duy nhất lợi nhuận mà là động lực để đạt được chúng. 

Mục đích của DA.Group là giúp ngày càng nhiều người trải nghiệm tốt hơn và lan toả sự tích cực.

Để theo đuổi mục đích của mình, hoạt động kinh doanh của chúng tôi luôn tập trung vào tính bền vững lâu dài.

Chúng tôi cam kết với sự minh bạch

Với tư cách là nhà đầu tư và ủng hộ cho sự minh bạch, DA.Group cam kết cung cấp thông tin bền vững có ý nghĩa cho các bên liên quan. Chúng tôi cung cấp thông tin về tính bền vững và thực tiễn quản trị, xã hội và môi trường thông qua: Báo cáo thường niên, Tuyên bố ủy quyền, Báo cáo thường niên về quản lý đầu tư và trang web Bền vững của DA.Group.

Nguyên tắc đầu tư có trách nhiệm

Nguyên tắc đầu tư có trách nhiệm là một bước quan trọng trong hành trình hướng tới xây dựng ngôn ngữ chung và tiêu chuẩn ngành để báo cáo các hoạt động đầu tư có trách nhiệm . Mục tiêu chính của nó là tăng cường sự minh bạch của các bên ký kết về các hoạt động đầu tư có trách nhiệm. Đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho việc đối thoại giữa các nhà đầu tư và khách hàng của họ – những người thụ hưởng và các bên liên quan khác.

Chúng tôi thực hiện quản trị doanh nghiệp hiệu quả

Một khuôn khổ quản trị công ty mạnh mẽ là rất quan trọng để vận hành một doanh nghiệp bền vững. Khuôn khổ quản trị công ty của chúng tôi là một tập hợp các nguyên tắc, hướng dẫn và thông lệ nhằm hỗ trợ hoạt động tài chính nhất quán và tạo ra giá trị lâu dài cho các cổ đông của chúng tôi.

Tiêu điểm về sự đa dạng

DA.Group và Hội đồng quản trị tin rằng sự đa dạng ban quản lý là yếu tố quan trọng đối với sự thành công của công ty và khả năng tạo ra giá trị lâu dài cho các cổ đông của chúng tôi. Hội đồng quản trị đã và sẽ tiếp tục ưu tiên sự đa dạng về giới tính, dân tộc, tuổi tác, kinh nghiệm nghề nghiệp và vị trí địa lý – cũng như đa dạng về tư duy – khi xem xét các ứng cử viên điều hành. Sự đa dạng của các nhà điều hành của chúng tôi giúp Hội đồng quản trị đánh giá tốt hơn việc quản lý và hoạt động của DA.Group cũng như đánh giá rủi ro và cơ hội đối với mô hình kinh doanh của công ty. Cam kết về sự đa dạng của DA.Group giúp tăng cường sự tham gia của Hội đồng quản trị vào chiến lược dài hạn về nhiều mặt của công ty và truyền cảm hứng cho sự tham gia sâu hơn với ban quản lý, nhân viên và khách hàng trên toàn thế giới.

Hồ sơ hội đồng quản trị

Giám đốc điều hành hiện tại

1 trên 3

Quốc tịch Việt Nam

3 trên 3

Nữ giới

2 trên 3

Chúng tôi cam kết mang lại hiệu quả tài chính lâu dài

Bằng cách tập trung vào các yếu tố chính của hoạt động kinh doanh mà chúng tôi có thể kiểm soát, chúng tôi mong muốn tạo ra tăng trưởng tự nhiên khác biệt và bền vững, đồng thời thể hiện lợi ích của quy mô thông qua đòn bẩy hoạt động trong khi tái đầu tư vào doanh nghiệp của chúng tôi để tăng trưởng trong tương lai. Ngoài ra, chúng tôi cam kết trả lại tiền mặt dư thừa cho cổ đông thông qua chiến lược quản lý vốn nhất quán.