Câu Hỏi Ứng Tuyển Thường Gặp

Bạn có câu hỏi nào không?

Bạn có muốn biết thêm thông tin về việc ứng tuyển vào DA.Group, chuẩn bị cho các cuộc phỏng vấn, các chương trình sinh viên và sau đại học hay cách tiếp cận của chúng tôi đối với sự đa dạng và bền vững? Đây là câu trả lời cho một số câu hỏi phổ biến.

DA.Group

Một số câu hỏi thường gặp:

Khi bạn đã gửi đơn ứng tuyển của mình, nhóm tuyển dụng chuyên dụng của chúng tôi sẽ liên hệ trong thời gian sớm nhất, nhưng khoảng thời gian có thể thay đổi tùy thuộc vào thời điểm bạn ứng tuyển, vị trí hoặc chương trình bạn đã đăng ký và chúng tôi đã nhận được bao nhiêu đơn đăng ký.
Chúng tôi cam kết mang lại cơ hội bình đẳng cho bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết nếu bạn yêu cầu bất kỳ điều chỉnh nào trước quá trình tuyển dụng.
DA.Group đánh giá cao tất cả các ứng viên cho dù họ có thành công hay không. Chúng tôi cam kết cung cấp thông tin phản hồi cho tất cả các ứng viên. Ngay cả khi bạn không thành công.
Không có giới hạn. Chúng tôi trân trọng thời gian của bạn và hoan nghênh bạn đăng ký lại sau đó.
Chúng tôi mong muốn DA.Group trở thành một nơi mà tất cả mọi người đều có thể đạt được tiềm năng của mình và chào đón các đơn ứng tuyển từ mọi người. Chúng tôi tin tưởng vào việc đối xử với tất cả mọi người, khách hàng và đồng nghiệp, với phẩm giá và sự tôn trọng – bất kể giới tính, dân tộc, khuyết tật, tôn giáo, giới tính hay tuổi tác của họ.