Thương Hiệu

DA.Group là công ty đầu tư quan tâm đặc biệt đến 2 lĩnh vực là giáo dục và y tế. Với triết lý “Give what you want”, DA.Group phát triển để trở thành một doanh nghiệp ở cấp độ cao nhất – Doanh nghiệp có tác động về mặt xã hội và tạo nên các hiệu ứng xã hội rộng lớn.
DA.Group lan tỏa và chia sẻ sâu sắc những giá trị tích cực vào cuộc sống.

Thương hiệu