Chính sách HSE&S

Sức khỏe, An toàn, Môi trường và Bảo mật

Sức khỏe, An toàn, Môi trường và Bảo mật

Bằng cách cung cấp các giải pháp bền vững cho khách hàng của chúng tôi, Tăng trưởng giá trị của các bên liên quan là rất quan trọng cho sự thành công của công ty chúng tôi. Hoạt động kinh doanh bền vững là điều kiện tiên quyết để đạt được các mục tiêu đầy thách thức của chúng tôi.

Chúng tôi đã ban hành Tuyên bố chính sách mới về Sức khỏe, An toàn, Môi trường và An ninh. Các chính sách này hoàn toàn phù hợp với cam kết đáp ứng tất cả kỳ vọng của các bên liên quan trong việc điều hành một doanh nghiệp có lợi nhuận và bền vững. Đồng thời, đáp ứng tất cả các cam kết đối với xã hội và môi trường.

Để giúp thực hiện các yêu cầu của Chính sách, chúng tôi có Hệ thống quản lý HSE & S toàn diện – bao gồm các Chỉ thị, Tiêu chuẩn, Ghi chú Hướng dẫn và Hệ thống Quản lý Hoạt động tại cơ sở sản xuất của chúng tôi – tại chỗ.

Dịch vụ tư vấn kinh doanh của chúng tôi tập trung vào các vấn đề và cơ hội quan trọng nhất của khách hàng. Như, chiến lược, tiếp thị, tổ chức, hoạt động, công nghệ, chuyển đổi, kỹ thuật số, phân tích nâng cao, doanh nghiệp và tài chính, sáp nhập & mua lại và tính bền vững trên tất cả các ngành và khu vực địa lý. Chúng tôi mang lại sự sâu sắc, được biết đến của bất kỳ tổ chức nào.