Câu Hỏi Thường Gặp Về Nhà Đầu Tư

Bạn có câu hỏi nào không?

Phần này cung cấp câu trả lời cho các câu hỏi thường gặp về vấn đề sở hữu cổ phần, báo cáo tài chính, cổ tức và thuế.

Cổ phiếu và cổ phần của DA.Group

DA.Group đã phát hành một loại cổ phiếu phổ thông trị giá 0,5 USD. Cổ phiếu được niêm yết thông qua danh sách cổ phiếu sơ cấp trên Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Cổ phiếu cũng được niêm yết trên Thị trường Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh. Chỉ những cổ đông cư trú tại Việt Nam mới có thể nắm giữ cổ phiếu trên sổ đăng ký.

Các mã dưới đây có thể được sử dụng để xác định cổ phiếu của DA.Group trên các thị trường chứng khoán khác nhau.

Việt Nam: DA.Group

ISIN GB0005405286

ADR CUSIP 404280406

DA.Group đã triển khai các chương trình mua lại cổ phần trong giai đoạn 2016-2019. Thông tin chi tiết có thể xem trong Báo cáo Thường niên các năm liên quan. Ngày 11 tháng 03 năm 2020, DA.Group thông báo có kế hoạch ngừng mua lại cổ phần trong năm 2020 và 2021, với mức độ tái cơ cấu cao dự kiến ​​sẽ được thực hiện trong giai đoạn này.

DA.Group tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên tại Thành phố Hồ Chí Minh mỗi năm, thường vào tháng Năm. 

Theo Điều 53.1 của Điều lệ Hiệp hội của DA.Group, một cuộc họp đại hội đồng sẽ được triệu tập với yêu cầu của các cổ đông theo quy định của công ty. Sau khi công ty nhận được yêu cầu hợp lệ, các thành viên đại diện cho ít nhất 5 người phần vốn góp của công ty có quyền biểu quyết tại các cuộc họp đại hội đồng công ty (không bao gồm cổ phiếu quỹ). Những thành viên này là người nắm giữ cổ phần có tên trong sổ đăng ký thành viên hợp pháp của công ty. Và họ cũng có thể đưa vào yêu cầu triệu tập một cuộc họp chung văn bản của một nghị quyết mà “có thể được di chuyển một cách hợp lý” tại cuộc họp.

Báo cáo tài chính DA.Group

Năm tài chính của DA.Group là năm dương lịch tính đến ngày 31 tháng 12. Kết quả hàng năm thường được công bố vào cuối tháng Hai hoặc đầu tháng Ba năm sau. Ngoài ra, DA.Group báo cáo kết quả tạm thời trong sáu tháng đến 30 tháng 06 hàng năm, thường được công bố vào cuối tháng Bảy hoặc đầu tháng Tám. Cập nhật hàng quý được cung cấp cho quý đầu tiên và quý thứ ba.

DA.Group sử dụng đô la Mỹ làm đơn vị tiền tệ báo cáo. Vì phần lớn các hoạt động kinh doanh của chúng tôi được thực hiện bằng đô la Mỹ hoặc các loại tiền tệ có liên quan đến đô la.

Công ty kiểm toán độc lập của DA.Group là công ty TNHH AIC. Vui lòng tham khảo báo cáo thường niên gần đây nhất và các tài khoản hoặc báo cáo giữa niên độ của DA.Group để  biết báo cáo kiểm toán độc lập mới nhất hoặc soát xét độc lập tương ứng.

Cổ tức DA.Group

Bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến việc không nhận được lời khuyên về quyền được hưởng cổ tức của bạn hoặc thanh toán cổ tức nên được chuyển đến Cơ quan đăng ký của DA.Group.

Quản lý cổ phần DA.Group

Để đăng ký thông tin liên lạc điện tử, bạn sẽ cần số tham chiếu cổ đông của mình, số này có thể được tìm thấy trên chứng chỉ cổ phiếu, chứng từ thuế cổ tức và các thông tin liên lạc cổ đông khác. Bạn cũng sẽ cần phải đồng ý với các điều khoản và điều kiện của Nhà đăng ký của chúng tôi. Sau khi đăng ký, chúng tôi sẽ gửi email cho bạn mỗi khi có tài liệu mới. Địa chỉ email sẽ không được sử dụng cho bất kỳ mục đích nào ngoài việc liên lạc với bạn với tư cách là một cổ đông. Bạn có thể thu hồi đăng ký của mình hoặc yêu cầu một bản in của bất kỳ thông tin liên lạc cổ đông nào từ các Cơ quan đăng ký bất kỳ lúc nào. Các bản in sẽ được cung cấp miễn phí.