Báo Cáo Thường Niên

Các báo cáo thường niên gần đây của tập đoàn DA.Group được cập nhật thường xuyên, hỗ trợ khách hàng và đối tác của chúng tôi. Xem danh sách đầy đủ các báo cáo thường niên gần đây của Tập đoàn DA.Group.

DA.Group | Báo cáo thường niên - 2020 (PDF, 57.57 KB)

Tải xuống

DA.Group | Báo cáo thường niên - 2019 (PDF, 57.57 KB)

Tải xuống

DA.Group | Báo cáo thường niên - 2018 (PDF, 57.57 KB)

Tải xuống