Trần Bảo Huyền Trân

Giám đốc truyền thông

Chị Huyền Trân được bổ nhiệm làm Giám đốc Truyền thông của Da.Group vào tháng 05/2020, chịu trách nhiệm xây dựng và phát triển thương hiệu cho Da.Group.

Chị hoạt động trong lĩnh vực marketing hơn 10 năm tại các hệ thống bán lẻ có thương hiệu lớn tại Việt Nam và có mong muốn góp phần xây dựng Da.Group thành hình mẫu thành công và lan toả đến doanh nghiệp Việt Nam.

Cử nhân Tiếp thị thương mại

Cử nhân Tiếp thị thương mại: Đại học Tài chính, Marketing Tp.HCM

Phát triển thương hiệu

Chứng chỉ Xây dựng, phát triển thương hiệu chuyên nghiệp – Học viện Plato

Quản trị Tiếp thị

Chứng chỉ Quản trị Tiếp thị- Vietnam Marcom

Branding

Tham gia các khoá học chuyên sâu Branding- Brandsvietnam

Trưởng nhóm truyền thông - Media

Trưởng nhóm Pr- Branding

Trưởng nhóm hoạt động kích hoạt thương hiệu

Vận hành Tiếp thị thương mại

Giám đốc Truyền thông

PM- Truyền thông thương hiệu, Tiếp thị thương mại.