Nguyễn Mỹ Hương

Giám đốc vận hành

Chị Nguyễn Mỹ Hương được bổ nhiệm làm Giám đốc Vận hành của Da.Group vào tháng 05/2020. Chị là trưởng khối vận hành của Tập đoàn Táo kim cương Việt Nam.

Chị Mỹ Hương từng là thư ký dự án UNDP, quản lý tại văn phòng đại diện nước ngoài, GĐ dự án – phụ trách kinh tế đấu thầu công ty dầu khí VN, có nhiều năm kinh nghiệm trong việc xây dựng hệ thống và phát triển đội ngũ vận hành vững mạnh.

Thạc sỹ kinh tế quốc tế

Thạc sỹ kinh tế quốc tế- Đại học Quốc gia Việt Nam.

Cử nhân Kinh tế Quốc tế

Cử nhân Kinh tế quốc tế – chuyên ngành kinh tế đối ngoại- Đại học Tổng hợp Hà Nội.

Thư ký dự án – UNDP

Giám đốc kinh doanh

Giám đốc vận hành

Trưởng phòng kinh tế và kế hoạch

Giám đốc dự án

PM- Quản lý Vận hành