Nguyễn Công Bình

CEO và Founder

Anh Nguyễn Công Bình được biết đến là một người doanh nhân, chủ doanh nghiệp với nhiều thành tựu trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo phát triển cá nhân. Với khát khao to lớn trong việc phát triển nền giáo dục, anh Nguyễn Công Bình đã không ngừng học hỏi từ những người thầy giỏi nhất trên thế giới và đưa những chương trình giáo dục độc đáo về Việt Nam.

Anh chính là người đã đưa tỉ phú Adam Khoo đến về Việt Nam và phát triển các chương trình đào tạo thông qua tổ chức giáo dục Adam Khoo Education. Năm 2015, anh Nguyễn Công Bình chính thức trở thành giảng viên Việt Nam đầu tiên của chương trình Năng Đoạn Kim Cương (DCI) & độc quyền tổ chức các khóa học đến thời điểm hiện tại. Trong suốt sự nghiệp của mình, anh đã có cơ hội học hỏi và làm việc cùng những chuyên gia hàng đầu thế giới như Adam Khoo, tiến sĩ tâm lý học Menis Yoursy, tiến sĩ Phật học Geshe Michael Roach……

Tháng 5/2020, anh Nguyễn Công Bình chính thức thành lập DAGroup & DCI Việt Nam.

  • Nhà sáng lập & Chủ tịch DAGroup & DCI Việt Nam
  • Nhà sáng lập & CEO Adam Khoo Education Việt Nam
  • Nhà sáng lập & CEO học viên Sen Kim Cương Việt Nam
  • Tổng Giám Đốc công ty TNHH XNK Công Bình
  • Chủ tịch cộng đồng Năng Đoạn Kim Cương (DCI) Việt Nam
  • Giảng viên độc quyền của DCI Việt Nam
  • Hoàn thành 12 cấp độ DCI & SCIM cùng thầy Geshe Michael Roach

Tốt nghiệp Cử nhân Trường Đại Học Sư Phạm Ngoại Ngữ Hà Nội - Khoa Ngôn Ngữ Anh

Tốt nghiệp Cử nhân kinh tế Trường Đại Học Kinh Tế TPHCM - Khoa Quản Trị Kinh Doanh

Hoàn thành khóa học Phát triển bản thân cùng chuyên gia Adam Khoo tại Singapore

Tốt nghiệp khóa học LEADERSHIP cùng tiến sĩ tâm lý học Menis Yoursy tại Hungary

Du học Giảng viên DCI cùng tiến sĩ Phật học Geshe Michael Roach tại Mỹ

2013

Sáng lập & CEO của Adam Khoo Education.

2015

Sáng Lập & CEO của học viện Sen Kim Cương Việt Nam (IDL).

2020

Hoàn thành D.CI cấp độ 1-12 và SCIM trực tiếp cùng Thầy Geshe Michael Roach.

2020

Nhà sáng lập & Chủ tịch DA Group

2020

Nhà sáng lập & Chủ tịch DCI Việt Nam