DA.Group

Sự đổi mới trong DA.Group

Trọng tâm trong mục tiêu phát triển bền vững của DA.Group chính là sự đổi mới. Tài chính và Giáo dục là trọng tâm trong kế hoạch của chúng tôi nhằm đảm bảo rằng thương hiệu đáp ứng được các tiêu chuẩn IPO, thu hút được đối tượng mới trong khi vẫn giữ khách hàng hiện tại trung thành và hạnh phúc và đặc biệt là lan toả tác động tích cực đến môi trường và xã hội.

Hướng mới để phát triển bền vững của DA.Group

Đổi mới sẽ giải quyết một số thách thức lớn nhất mà thế giới và công việc kinh doanh của  chúng tôi phải đối mặt. Tất cả những đổi mới của chúng tôi đều dựa trên những hiểu biết sâu sắc về nhu cầu và mong muốn của đối tác và khách hàng. Chúng tôi mong muốn đầu tư và phát triển có mục đích, có lợi nhuận và được đối tác, doanh nghiệp tin tưởng lựa chọn và hợp tác.

DA.Group

Quá trình đổi mới của DA.Group

Quá trình đổi mới của chúng tôi trải qua ba giai đoạn chính – nghiên cứu, đầu tư và phát triển:

  • Nghiên cứu tại các cơ sở đẳng cấp và hợp tác với các chuyên gia hàng đầu.
  • Đầu tư vào một tương lai tươi sáng và đầy triển vọng phát triển.
  • Phát triển các thương hiệu con và lĩnh vực mới.