DA.Group

Chiến lược phát triển bền vững của DA.Group

Tạo ra nhiều giá trị hơn cho khách hàng của chúng tôi, cho cộng đồng mà chúng tôi hoạt động và cho công ty – đồng thời tác động tích cực đến xã hội và môi trường. Đây là ý tưởng trọng tâm của chiến lược bền vững của chúng tôi và các mục tiêu tham vọng liên quan.

Cách tiếp cận sự bền vững của DA.Group

Với tư cách là nhà lãnh đạo bền vững, chúng tôi đặt mục tiêu trở thành doanh nghiệp hàng đầu và là hình mẫu thành công để các doanh nghiệp khác hướng theo.Tham vọng này bao gồm tất cả các hoạt động và toàn bộ chuỗi giá trị của DA.Group.

  • Đóng góp lớn nhất cho xã hội là sự đổi mới lâu dài.
  • Hành động bền vững hướng tới việc cung cấp một nơi làm việc bổ ích, trở thành một đối tác đáng tin cậy và tham gia vào các cộng đồng mà chúng tôi làm việc và cùng tham gia.

Các mục tiêu phát triển bền vững

Hành động
môi trường

Chúng tôi thực hiện các giải pháp sáng tạo để giảm thiểu tác động đến môi trường của chúng tôi và hỗ trợ các dự án và hoạt động tăng cường cách tiếp cận của chúng tôi để chống lại các ảnh hưởng xấu cho xã hội, tăng cường lan toả sự tích cực.

Chuỗi cung ứng
trách nhiệm

Chúng tôi thúc đẩy nền kinh tế bền vững và thực hiện các dự án mạnh mẽ nhằm bảo vệ và cải thiện môi trường, đồng thời hỗ trợ xã hội và kinh tế – phúc lợi của xã hội và cộng đồng.

Trách nhiệm
giải trình

Chúng tôi đặt mục tiêu trở thành một nhà lãnh đạo có trách nhiệm trong ngành của mình, giúp nâng cao hiệu quả hoạt động của ngành bằng cách thường xuyên theo dõi và công bố tiến độ thực hiện các cam kết và tính bền vững của chúng tôi.